I.v.m. het Coronavirus neemt ons kantoor tot nader bericht voorzorgsmaatregelen.Lees meer.
volg-trouwen.jpg

Uw offerte aanvraag

In principe kunt u ervan uitgaan dat onze uitgebrachte offerte een all-in tarief is.

In onze offerte zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen (voor zover van toepassing):

 • Het regelmatig controleren van de gegevens in de diverse registers, zoals de Basisregistratie Personen, het kadaster, Verificatie Informatie Systeem, curatele- en bewindregister, insolventieregisters, enz.;
 • Onderzoek doen naar de eigendomsverkrijging door de verkoper(s);
 • Het controleren van de koopovereenkomst;
 • Het informeren van alle betrokken partijen (inclusief de betrokken adviseurs);
 • Het opvragen van de zakelijke lasten en het verrekenen daarvan tussen verkoper en koper;
 • Het opvragen van gegevens bij de vereniging van eigenaren (alleen bij appartementsrechten);
 • Het opvragen van de aflosnota en het doorhalen van hypotheken (dit zijn doorgaans kosten voor de verkoper); (€ 199,65 incl. BTW per doorhaling);
 • Kosten persoonsonderzoek (€60,50 incl. BTW);
 • Het controleren of de waarborgsom is betaald door de koper of een bankgarantie is gesteld en de termijnen hiervoor bewaken;
 • Het opstellen van de akten en het toezenden van de ontwerpen van de akten aan partijen;
 • Het opstellen van de nota van afrekening;
 • Het controleren van de ontvangst van de koopsom;
 • Het ondertekenen van de akten op ons kantoor en zorgdragen voor de inschrijving van de akten;
 • Het uitbetalen van o.a. de koopsom en overige betalingen conform de nota van afrekening;
 • Het doen van aangifte overdrachtsbelasting en zorgdragen voor de betaling daarvan;
 • Overige gebruikelijke werkzaamheden zoals het voeren van correspondentie tussen de partijen en financiële instellingen.

 

Welke werkzaamheden zijn niet inbegrepen?

Werkzaamheden Tarief (incl. BTW/kadasterkosten)
Erfgenamenonderzoek/opstellen van een verklaring van erfrecht: Hiervoor dient u telefonisch contact met ons op te nemen.
Toestemming/machtiging kantonrechter aanvragen: Hiervoor dient u telefonisch contact met ons op te nemen.
Vestiging overbruggingshypotheek per kadastraal perceel: € 151,25
Aflossingen kredieten en overige leningen, per krediet/lening: € 60,50
Het vragen van toestemming eerdere hypotheekhouder/geldgever, per toestemming: € 90,75
Opstellen koopovereenkomst: € 650,-
Inschrijven koopovereenkomst: € 450
Volmacht tot verkoop of koop: € 60,50
Toestemmingsverklaring echtgenoot/partner: € 60,50
Notariële volmacht tot verkoop of koop/vestiging recht van hypotheek: € 395,-
Aanpassen datum van overdracht nadat de werkzaamheden zijn aangevangen: € 90,75
Tarief extra werkzaamheden in verband met verklaring(en) belastingdienst  € 90,75
Beheerkosten derdengeldenrekening notaris € 27,23
Overige niet-gebruikelijke werkzaamheden: Op basis van uurtarief ad € 242,- per uur

 

Indien u een waarborgsom stort op de derdenrekening, dient u er rekening mee te houden dat daarover negatieve rente (thans 0,5 % op jaarbasis) bij u in rekening wordt gebracht over de tijd dat het bedrag op de derdenrekening staat. 

 

Offerte aanvragen

Wil je weten wat onze werkzaamheden kosten? Vul zo goed mogelijk in wat je gedaan wilt hebben, dan vertellen wij wat het kost. Bij twijfel, gewoon even bellen.

Offerte aanvragen

Veel gestelde vragen

+ Kan ik altijd een afspraak maken?

Een afspraak met de notaris maken is geen probleem. Wel vragen wij u hiervoor contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij direct met u kijken naar een geschikte datum en tijd.

+ Hoe snel ontvang ik een offerte?

Doorgaans streeft Remmerswaal Notariskantoor ernaar een offerte binnen 2 dagen gereed te hebben. Echter bij complexere offertes zal altijd contact met u opgenomen worden en kan het offertetraject meer tijd in beslag nemen.

+ Waar zijn jullie gevestigd?

Remmerswaal Notariskantoor is gevestigd in 's-Gravenzande. Ons adres is: 

Zandeveltplein 42
2692 AG ‘s-Gravenzande

Privacy - Privacy Levenstestament - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Ontwerp en realisatie: Stdesign Concept + Creatie